Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse

Kort beskrivning av Radiomuseet

Radiomuseet är museet med radio i alla dess former. Här visas rundradion från de allra första kristalldetektorerna till dagens "bergssprängare". Här kan besökarna följa sjöfartsradions utveckling från de tidiga gnistsändarna till dagens avancerade sändare och mottagare.

I amatörradioavdelningen kan vi beundra de vackra och mycket skickligt byggda amatörstationerna från mitten av 1920-talet och framåt till dagens fabriksbyggda tekniska underverk och på mätinstrumentavdelningen ser vi hur elektroniken gjort sina framsteg genom årtionden.

Militärradion har också fått en egen avdelning där vi kan förundras över hur tunga de gamla radiopjäserna var och hur de stackars soldaterna fick kämpa för att handveva generatorerna.

Även den civila sidans radioutveckling visas upp, alltifrån taxi- och åkerinäringens radiostationer via privatradio, båtradio och polisradio till mobiltelefoni och personsökning.

Naturligtvis finns även en resumé över Televerket Radios tjänster på 1980-talet.

I museet finns också ett referensbibliotek med över 5100 volymer elektronikhandböcker och radiotidskrifter.

Elektronikkomponenter och radiorör från de allra tidigaste exemplaren fram till dagens moderna teknik visas upp i en lärorik exposé över radioteknikens landvinningar genom årtiondena.

Museet drivs av Radiohistoriska Föreningen i Västsverige.