Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse

Audionen Nr 2, 2001
Redaktion, styrelsen
Museets öppettidet
Ordförandens spalt
Medlemsvärvartävlingen
En sista uppmaning
Bokslut år 2000
Maritex upphört
Aktiva medlemmar
Områdesansvariga
Aktiviteter
Intressanta Radioplaner i Cornwall...
Helgvakter
Jag har varit på museum
Radioresa till Tyskland
En gammal radiomiljö
4-rörsmottagare med skärmgallerrör
Apparatförsäljning
Om Jan Brogrens material
Washingtonkonferensen 1927
"Ultramottagaren" Särmark S9
Radiorör till salu
 
Andra nummer av Audionen
BOKSLUT FÖR ÅR 2000
Radiohistoriska föreningen i Västsverige


Intäkter
Medlemsavgifter       61 700,00
Gåvor            31 201,06
Entré            2 675,00
Guide            1 850,00
Försäljn. annonser     15 000,00
Försäljn. utställningspl.  40 000,00
Lotterier          1 000,00
Intäkter, projekt      35 811,50
Intäkter, kafé       40 124,50
Uthyrning, HHs sal     17 600,00
Intäkter, butik      119 945,00
Fakturerade frakter     3 507,50
Övriga intäkter       4 105,00
Hyresintäkter        3 750,00
Erhållna bidrag       10 000,00
Ränteintäkter        3 373,39

Summa           401 642,95
Resultat          89 133,70

Utgifter
Inköp varor och material  -92 431,95
Arbetsmarknadsförsäk     -306,00
Lokalhyra         -146 142,00
Lokaltillbehör       -1 618,00
Förbrukningsmaterial    -1 726,30
Telefonkostnader      -4 375,00
Porto           -17 567,00
Frakt, tull, spedition   -12 272,00
Resekostn hotell m m    -1 620,00
Representation & int. fört. -3 810,00
Reklamtrycksaker      -1 185,00
Försäkringar, bevakning  -20 663,00
Kundförluster        -2 550,00
Övrigt           -4 043,00
Bankkostnader        -2 200,00

Summa           312 509,25

Balansräkning

Tillgångar
Kassa            8 193,50
Postgiro          159 367,07
Checkkonto         64 808,79
Kapitalräkning       26 616,40
Fondkonto         207 737,49
Kundfordringar       14 343,00
Förutbetalda hyror     12 219,00
Lager            59 827,00

Summa           553 112,25

Skulder
Förutbetalda medlemsavgift -44 600,00
Förskott från kunder     -150,00
Nyckeldepositioner     -1 800,00
Förskotterad lön dubbelbok -13 810,00
OBS-konto         -20 062,50
Eget kapital       -383 556,05

Summa           -463 978,55

Resultat        89 133,70
Senast ändrad 2000-05-27    

Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse