Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse

Audionen Nr 2, 2001
Redaktion, styrelsen
Museets öppettidet
Ordförandens spalt
Medlemsvärvartävlingen
En sista uppmaning
Bokslut år 2000
Maritex upphört
Aktiva medlemmar
Områdesansvariga
Aktiviteter
Intressanta Radioplaner i Cornwall...
Helgvakter
Jag har varit på museum
Radioresa till Tyskland
En gammal radiomiljö
4-rörsmottagare med skärmgallerrör
Apparatförsäljning
Om Jan Brogrens material
Washingtonkonferensen 1927
"Ultramottagaren" Särmark S9
Radiorör till salu
 
Andra nummer av Audionen
INTRESSANTA RADIOPLANER I CORNWALL
Poldhu Amateur Radio Club

Den 12 december i år 2001 är det jämt 100 år sedan Guglielmo MARCONI i St John´s på Newfoundland i Kanada uppfattade de första morsetecknen (”S S S S S”) från en sändare på andra sidan av Atlanten, från platsen Poldhu på Lizardhalvön i Cornwall, England.

En amatörradioklubb, Poldhu Amateur Radio Club, har sedan ett antal år haft sitt säte på platsen för sändningen, använder samma antennplats som Marconis gjorde och har som klubbstuga ett hus intill som byggdes under andra världskriget. Man använder anropssignalen ”GB2GM”, ”GM” som i Guglielmo Marconi.

Klubben har besökts bl.a. av prinsessan Elettra, Marconis dotter och hennes son som också heter Guglielmo.

Inför 100-årsdagen av den första atlantsändningen 2001-12-12 har man högtflygande planer. Man avser att bygga en ny klubbstuga, som också skall innehålla en utställning och ett museum, strax intill nuvarande stuga. Finansieringen skall ske bl.a. med hjälp av Marconi Plc Company, som fortfarande finns, och National Trust (som äger marken) förutom Poldhu Amateur Radio Club. Beräknad kostnad är 300´000 pund, ca 4 miljoner SEK, varav halva beloppet är finansierat till dags dato.

UK Government kommer att ge ut ett särskilt Marconimynt på £ 2 för att hugfästa minnet av Gugielmo Marconis gärningar.

Huset, som kommer att innehålla bl.a. utställningshall, tre radiostationer, verkstad och kök, blir 19,5 m långt, 9 m brett och 7,4 högt. Ny väg skall anläggas med vändplats för bussar o.dyl. samt parkeringsplats för medlemmar.

Man hoppas få drottning Elisabeth att skriva/underteckna ett meddelande, som skall sändas till St John´s och undersöker om prins Charles, prinsen of Wales kan inviga stationen. Hans tidigare namne, dåvarande prinsen of Wales, besökte platsen år 1903.

Troligen kommer man att använda anropssignalen ”GB100GM” och kommer att vara flitiga på samtliga band och trafiksätt. Anropssignalen för St John´s-station är ”VO1AA”.

LIZARD RADIO

Den 21 januari 1901 uppfattades signaler från Marconi´s station på Knowle´s Farm på Isle of Wight (vad som senare skulle bli Niton Radio/GNI) vid Lizard Wireless Station på Bass Point på Lizardhalvön i Cornwall. En sträcka på 196 miles. Nytt rekord den gången och kanske en förövning till hoppet över Atlanten senare samma år.

Lizard Radio, som kan betraktas som en av de absolut första kommersiella kustradiostationerna, om inte rent av den första, existerar fortfarande. Den stängdes visserligen redan 1923, men byggnaderna finns kvar!

Radio Officers Association (R.O.A.) har tillsammans med National Trust iordningställt byggnaderna, varav en kommer att användas som museum och en som radiostation.

Som anropssignal använde man under januari ”GB100LD”. ”LD” (senare GLD) var den ursprungliga anropssignalen på Lizard Radio, men stationen kommer att vara i etern även efter detta datum och då med signalen ”GB2LD”.

Lars Kålland
KUSTRADIO HELGVAKTER Vaktlistan för 2001 är klar. Det är önskvärt, att det är två vakter vid varje tillfälle. Därför behövs ytterligare ett antal frivilliga för följande år. De som inte gått vakt tidigare kommer att paras ihop med ”gamla” vakter, så där behöver det inte uppstå några problem. Det är visserligen långt till nästa år, men anmäl er ändå snarast till Radiomuseet (via telefon, e-post eller brev) och ange namn och telefonnummer samt ev. tider, där ni redan nu vet att vakttjänst är omöjlig. Det tar tid att göra en vaktlista när mångas önskemål skall beaktas. Birger/SM6ARO FÖR LOTTERIVINSTER till medlemslotteriet i samband med årsmötet tackar vi Ericsson Microwave Systems AB Eurest AB Göteborgs Stadsmuseum Telia Mobile AB Teracom AB

Senast ändrad 2000-05-27    

Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse