Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse

Audionen Nr 2, 2001
Redaktion, styrelsen
Museets öppettidet
Ordförandens spalt
Medlemsvärvartävlingen
En sista uppmaning
Bokslut år 2000
Maritex upphört
Aktiva medlemmar
Områdesansvariga
Aktiviteter
Intressanta Radioplaner i Cornwall...
Helgvakter
Jag har varit på museum
Radioresa till Tyskland
En gammal radiomiljö
4-rörsmottagare med skärmgallerrör
Apparatförsäljning
Om Jan Brogrens material
Washingtonkonferensen 1927
"Ultramottagaren" Särmark S9
Radiorör till salu
 
Andra nummer av Audionen
AUDIONEN

Organ för
Radiohistoriska Föreningen i Västsverige
A Carlssons gata 2, 417 55 GÖTEBORG
Tel/fax +46 31 779 21 01
Postgiro:13 68 88-5 Bankgiro:5852-2244
e-post: radiomuseet(a)swipnet.se
Ansvarig utgivare: Karl-Gustav Strid
Tf. redaktör: Krister Ljungqvist

STYRELSE

Ordförande Karl-Gustav Strid
031-21 96 82
sm6fjb(a)svessa.se
Vice ordförande Tomas Olsson
031-61 37 90
Tomas.Olsson(a)goteborg.mail.telia.com
representant för Göteborgs Stadsmuseum
Sekreterare Viktor Ohlsson
031-28 89 43
viktor.ohlsson(a)von.pp.se
Kassör Anders Granhäll
031-47 29 79
anders.granhall(a)vtc.volvo.se
Ledamot Börje Nilsson
0300-16 518
borje.nilsson(a)kungsbacka.mail.telia.com
Ledamot Åke Jansson
ake(a)ajkom.o.se
031-29 89 04
representant för SSA
Ledamot Kjell Markström
031-45 16 65
Kjell.L.Markstrom(a)telia.se
representant för Telia Mobile AB
Ledamot Mats-Ove Jakobsson
031-38 19 46
moj(a)teracom.se
representant för Teracom AB
Ledamot Bertil Sirenius
031-26 68 48
Revisor Hans Ledin
0570-41095
Revisorssuppleant Sture Gustavsson
031-981980

Från redaktören....

AUDIONEN skall kunna användas som forum för medlemmarna och lämna aktuell information från styrelse och grupper till övriga medlemmar.

AUDIONEN skall naturligtvis också behandla RADIOHISTORIA. Med bilder och artiklar vill redaktionen spegla radiotekniken, såväl som dess kulturella influens under olika tidsepoker.

Intresset har varit stort för våra ”GAMLA RADIOMILJÖER”, såväl som de scheman på gammal teknik, som vi presenterat. I detta nummer kommer mer av den sorten.

Vår förenings och museets uppgift är att dokumentera radiohistoria. Föremål och litteratur flyter ständigt in till museet. Runt dessa ”döda” ting finns ofta den kulturella historien. Säkerligen har många bland oss medlemmar minnen, erfarenheter etc. kring ämnet Radio, som kunde vara värda att berätta för omvärlden.

Berätta Dina minnen i AUDIONEN! På så sätt bidrar Du till att bevara ett stycke historia.

Skriv till Radiomuseet - märk kuvertet ”Audionen”.
Eller kontakta mig på telefon 0512-92211 eller e-post m8027(a)abc.se

Krister Ljungqvist
tf. redaktör

MUSEETS ÖPPETTIDER Museet är öppet onsdagar, lördagar och söndagar kl. 12-15. Övriga tider efter överenskommelse. Museet är stängt den 23 och 24 juni Har Du ny adress? Meddela i så fall Radiomuseet så att vi kan uppdatera medlemsregistret. Vi har inga möjligheter att få automatiska uppdateringar eller följa upp felaktiga adresser. OBS!Ange alltid Ditt medlemsnummer. Numret finns på Audionens adressetikett. SENASTE NYTT finner Du på vår Web-sida http://hotel.telemuseum.se/radiomuseet/ Där finns också museiebutikens utbud av radiokompoonenter, komplett rörlista mm. Surfa in och titta! 0570-41095 Revisorssuppleant Sture Gustavsson 031-981980

Senast ändrad 2000-05-27    

Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse