Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse

Audionen Nr 3, 2004
Styrelsen
Från redaktören
Från ordförande
Möteskalender
Mötets föredragshållare
Du som har e-post
Har du behov av lokal
Besökstatistik
Föreningens vårresa
Forum för samlare
Sökes - redaktionsbiträde
Renovering av en apparats...
En svensk utpost i Finland
Stiftelsen
Radiomuseet
 
Andra nummer av Audionen

En svensk utpost i Finland


Tekniker Oskar Wikström och vice ordförande Sigurd Backlund
vid föreningens första radiostation i maj 1926.

Jakobstad blev först i Österbotten och med de första i Finland med en radiostation. Den inledde sändningarna den 7 maj 1926 efter några dagars provsändning. Man reläade rikssvenska program från Boden. Två dagar efter starten, en söndag, sändes också det första egna lokalprogrammet. Rundradion sände sitt första program fyra månader senare, den 9 september. Vasa fick sin radiostation 1935.

Jakobstads radiostation tillkom genom medel insamlade i en förening, Mellersta Österbottens Radioförening. Stationen levererades av Svenska Radioaktiebolaget och var av samma typ, som stationerna i exempelvis Norrköping Jönköping, Hälsingborg, Borås o. s. v. och var den trettonde i ordningen av samma stationstyp, som levererats från Svenska Radioaktiebolaget. Effekten var 250 watt. Stationen igångsattes de första dagarna i maj 1926 och installerades i Brandkårshuset i Jakobstad. Den ena antennmasten var uppsatt på Brandkårshusets torn och den andra på taket till Strengbergs Tobaksfabriker.

Radiostationens ändamål var att möjliggöra kristallavlyssning av svenska program för så många som möjligt av den svenska befolkningen i Mellersta Österbotten. Stationen arbetade i huvudsak således som reläsändarstation för de svenska riksprogrammen, vilka togs trådlöst från Boden. Mottagaren för upptagning av programmen var belägen cirka 3 km från stationen och hade till sitt förfogande två antennmaster på cirka 25 meters höjd. Därifrån överfördes programmen med en av radiostationen tillhörig telefonlinje till stationen. Egna mikrofoner fanns, så att lokala program kunde utsändas.


Sändaren år 1926.

Att stationen mottogs med ett överväldigande intresse av svenskarna i Mellersta Österbotten behöver väl knappast sägas och meningen var att genom att förbättra antennanläggningen så småningom ytterligare öka stationens räckvidd.

Särskilt dagsnyheterna, samt den svenska gudstjänsten från Sverige intresserade i hög grad, enär kommunikationerna med Jakobstad var sådana, att dessa nyheter annars nådde staden cirka ett dygn senare.

Henning Hellund

Källor: Jakobstad 70 år i etern
           Radio Nr 17 15 nov 1926


Senast ändrad 2004-09-06    

Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse