Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse

Audionen Nr 4, 2005
Studiebesök på Chalmers
Mötets föredragshållare
Kungsbacka Radio/SAK
Två dagar i Afrika
Sändningschemat...
Radiomuseets resa till Berlin
Forum för samlare
Radioutställning från farfars tid
 
endast för medlemmar
 
Andra nummer av Audionen

FORUM FÖR SAMLARE

Forum för Samlare är tänkt att vara ett forum för frågor och svar mellan oss medlemmar. Annonser och efterlysningar av samlar- och amatörkaraktär har också sin plats här. (Gratis för medlemmar.)


Då många delar saknas...

Mitt bidrag denna gång gäller hur man kan sätta fart på antika mottagare där rören saknas. Tipset kommer ursprungligen från ett amerikanskt elektronikmagasin med antikradiospalt. Rören (batteritrioder) kan ersättas med fälteffekttransistorer typ MPF 102, 2N3819 och liknande. Man måste sätta ett 2,2 kiloohms motstånd i transistorns source-ledning. Jag har själv fått liv i en 3-rörs detektormottagare från 20- talet på detta vis. Radion saknade såväl rör som spolar, dessutom tappade jag den så att alla glödreostater knäcktes, varför transistorer blev lämpligt som alternativ.

Spolarna hade ursprungligen varit honeycombspolar i sina specialhållare. Jag gjorde enklare platta spolar på fyrkantiga pappskivor, ca 6 x 6 eller 7 x 7 centime- ter. I varje hörn av pappskivan gjorde jag en slits ca 1 cm djup, 7-8 mm bred. I slitsarna lade jag lindningen, varannan gång på ”utsidan”, varannan på ”insidan”. 30-40 varv blev lagom för mellanvåg.

Lindningsändarna anslöts till en 16 kvmm ”sockerbit” som skruvades fast efter ena kanten på pappskivan. Sockerbiten passade exakt till spolhållarna om man skruvade fast ett par kontaktstift i den, stiften togs från en vanlig nätstickpropp. Radion går nu bra på 22,5 volts spänning, mycket låg ström och man behöver inte ens avkoppla source-motstånden.

Mats Björk

Trerörsmottagaren.


Spolarna och transistorerna på plats.

Senast ändrad 2005-11-09    

Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse