Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse

Audionen Nr 4, 2005
Studiebesök på Chalmers
Mötets föredragshållare
Kungsbacka Radio/SAK
Två dagar i Afrika
Sändningschemat...
Radiomuseets resa till Berlin
Forum för samlare
Radioutställning från farfars tid
 
endast för medlemmar
 
Andra nummer av Audionen

Studiebesök på Chalmers

Torsdagen den 8 december är vi välkomna att besöka Chalmers och ”mc2”, institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap. Professor emeritus Erik Kollberg, ledamot av Kungl Vetenskapsakademien (KVA) och den svenska Nationalkommittén för RadioVetenskap (SNRV), kommer att leda oss genom en av Chalmers toppanläggningar.

Samling kl 1820 utanför ingången Kemivägen 10 i södra delen av det område där Vasa Sjukhus en gång låg dvs i norra kanten av den gamla fysikbyggnaden på höjden. Man tar spårvagn till Kapellplatsen eller Chalmers och tar sedan in från Aschebergsgatan i kurvan mellan dessa två hållplatser. Bilåkande åker av där till parkering. Samband på GSM 070 2276151 (Kollberg) och/eller 070 5916061 (Walde). Mera info, bl a karta, på ww.mc2.chalmers.se.

Ev blir det en eftersits men det får ni reda på då.

Väl mött!
Calle/SM5BF

Senast ändrad 2005-11-09    

Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse