Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse

Affärsidé
Amatörradio
Audio
Bibliotek
Bilradio
Datagrupp
DX-ing
Fartygsradio
Flygradio
Instrument
Internet
Komponenter
Kustradio
Landmobil radio
Militärradio
Radiolänk
Radiorör
Radiostudio
Rundradio
Television
Verkstad
Externa länkar

Bibliotek

Områdesansvarig: Se lista över områdesansvariga

Sök i bibliotekskatalogen

Vi har ett flertal årgångar och enstaka nummer av 42 olika radiotidskrifter till salu.

Vi har också ett beskrivning/Manualer för Fartygsradio till salu.

Radiomuseets bibliotek omfattar i skrivande stund fler än 5 100 volymer och ökar vecka för vecka. Genom vänliga donatorer får vi in såväl ny litteratur som äldre, väl genomlästa och välanvända både böcker och tidskrifter.

Bibliotekskatalogen har följande utseende:
Aa - Aö Monografier, ämnesorienterade.T ex: Aa Amatörradio, Aa Antenner, Am Mottagare, rundradio-, televisions-, trafik-, Ap Programverksamhet, As Sändare etc etc etc
B Allmänna handböcker
E Bibliografier
H Skönlitteratur (radiorelaterad)
J Radiostationer, Amatörradiostationer
K Konferenser, Kongresser, Mässor, Utställningar
L Föreningar, Organisationer
M Årsskrifter
O Kataloger, priskuranter
Oa - Oö Kataloger, ämnesorienterade. T ex Oa Antenner, Oe Elektronrör, Oe Halvledare, Om Mottagare, rundradio, Om Mätinstrument etc etc etc.
Pa - Pö Periodica. Tidskrifter, landsorienterade. T ex Pa Amerikas förenta stater, Pb Brasilien, Ps Sverige etc etc etc
Q Biografier
Ö Övrigt

Biblioteket är uppsorterat efter detta system. Biblioteket är tillgängligt för forskning för medlemmar endast, vilka har fritt tillträde dit under museets öppethållandetider.

För skriftliga förfrågningar med begäran om kopior etc gäller följande prislista:

Sökning, framplockning och 1:a kopia 25:-. Därefter 2:- per A4-kopia, (medlemmar 1:- per kopia). Porto (frakt) tillkommer.

Biblioteket är databaserat. Vi använder oss av FileMaker Pro 4.0 och Mac-dator. Biblioteksfilen kan dock utan vidare tas ut på en PC-diskett och är direkt användbar i en PC, som har programmet FM Pro 4.0. Det enda problemet är att filen i dagsläget är på ca 2,8 Mb och får inte rum på en vanlig diskett. Vi arbetar på att lägga över filen på en server och då kan vi packa och ta ut i både Mac- och PC-format.

Till sidans topp