Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse

Affärsidé
Amatörradio
Audio
Bibliotek
Bilradio
Datagrupp
DX-ing
Fartygsradio
Flygradio
Instrument
Internet
Komponenter
Kustradio
Landmobil radio
Militärradio
Radiolänk
Radiorör
Radiostudio
Rundradio
Television
Verkstad
Externa länkar

Datagrupp

Områdesansvarig: Se lista över områdesansvariga

Datagruppen arbetar med datormiljön på museet.

  • Datorer
  • Nätverk
  • Applikationer t ex museets databaser