Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse

Affärsidé
Amatörradio
Audio
Bibliotek
Bilradio
Datagrupp
DX-ing
Fartygsradio
Flygradio
Instrument
Internet
Komponenter
Kustradio
Landmobil radio
Militärradio
Radiolänk
Radiorör
Radiostudio
Rundradio
Television
Verkstad
Externa länkar

DX-ing

Stig in på museet Läs mer ...

Områdesansvarig: Se lista över områdesansvariga

Lyssna på utlandet

DX-ing är en rolig och spännande hobby, där du kan lyssna på radiostationer från hela världen på kortvåg och mellanvåg. Praktiskt taget alla länder har sändningar på kortvåg. Här finns ett enormt utbud av program att välja och vraka bland. Det finns även några radiostationer i utlandet som sänder på svenska, till Sverige. Även Sveriges Radio har sändningar till utlandet.

Du behöver bara en vanlig radio som förutom FM-bandet har åtminstone mellanvåg och ett eller flera kortvågsband och någon antenn.

För mer information finns broschyrer, Eter-aktuellt och lite annat gratis på museet! Fråga gärna personalen.

Sveriges DX-förbunds hemsida finns på url http://www.sdxf.se

Information, DX-Guide och provexemplar av senaste numret av Eter-Aktuellt kan beställas från: SVERIGES DX-FÖRBUND, Box 25145, 750 25 Uppsala, e-post: sdxf@sdxf.se

Real Media format Windows Media format Sven Persson berättar om DX-ing.

Ordet DX är egentligen en gammal internationell telegrafförkortning. Förkortningen anses komma från engelskans distance, avstånd. Inom radiohobbyn kallas en långväga radiokontakt (utanför Europa) just för DX - och det är just långväga radiosignaler som en DX-are intresserar sig för!