Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse

Audionen Nr 2 Special. 2011
Framsida
Vardagsrummet invigt
Ny stol i telegrafhytten
Facebook
 
endast för medlemmar
 
Andra nummer av Audionen

Nyheter från Radiomuseet

Specialversion av nr 27 och 28 utgiven 15 maj 2011
Alla bilder där inte annat anges: Lars Lindskog

Detta nyhetsbrev är en specialversion av Nyheter från Radiomuseet nr 27 och 28 sänts ut till alla medlemmar som vi har e-postadresser till. Detta utskick är utsänt till övriga medlemmar via posten och ersätter nummer 2 av Audionen.

Nyheter från Radiomuseet kan läsas på radiomuseet.se där man hittar alla utgivna nummer på medlemssidan. Login till medlemssidan hittar du på sid 2 i Audionen.

Meddela någon av oss eller Radiomuseet om Du har en e-postadress som vi kan nå Dig på för utskick av Nyheter från Radiomuseet.

Viktor OhlssonLars Lindskog
viktor.ohlssonvon.pp.se l.lindskoghem.utfors.se