Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse

Audionen Nr 3, 2003
Redaktion, Styrelsen
Från redaktören
Från styrelsen
Möteskalender
Ulvenkatastrofen
Forum för samlare
Städning
Hört på museet
Svarta radion
Besökstatistik
Min supergroundplan
Söka i Radiomuseets samlingar
Trådradio
Stiftelsen
I Museibutiken
 
Andra nummer av Audionen

Från redaktören...

AUDIONEN skall kunna användas som forum för medlemmarna och lämna aktuell information från styrelse och grupper till övriga medlemmar.

AUDIONEN skall också behandla RADIOHISTORIA.

Jag kan med tillfredsställelse notera, att min uppmaning till Er, kunniga medlemmar, att berätta era radiominnen mm. i Audionen, givit resultat. Vi har fått in ett antal intressanta artiklar, vilka presenteras efterhand.

Ett särskilt tack riktas till Nils Källkvist och Carl- Axel Sjöberg för deras insatser.

Detta är en bra början och jag hoppas att fler fattar pennan och förtäljer sina minnen och erfarenheter. Allt är av intresse - så länge det rör radiohistoria, teknisk, såväl som annan. Även en god historia av det lättare slaget kan komma till pass!

Rubriken ”Gamla Radiomiljöer”, vilken varit uppskattad, har inte synts i Audionen på ett tag, beroende på att material inte funnits tillgängligt. Jag är övertygad om att det finns trevliga bilder lite här och var ute i stugorna. Fram med de gamla fotoalbumen, upp på vinden och leta! Du gör eftervärlden en tjänst genom att visa hur det var i radions barndom.

I och med att allt fler har egna datorer, scanners mm. är det lätt och smidigt att skicka såväl skrivet material som bilder. Detta har dock, vad det gäller bilder, vållat vissa bekymmer. Att behandla bilder elektronisk är en konst, som få av oss lärt oss - ännu. En instruktion om hur man sänder in bilder i elektronisk form till Audionen vore på sin plats - och kommer förhoppningsvis i nästa nummer. Om Du, som läser detta råkar vara kunnig i bildbehandling - hör gärna av Dig till mig, så kan vi tillsammans utforma en bra handledning.

Så vill jag än en gång uppmana Dig, Audionenläsare, att låta mig veta vad just Du vill läsa om i Audionen. Skriv och berätta vad som skulle falla Dig i smaken!

Skriv till Radiomuseet,
märk kuvertet ”Audionen”
eller e-post till mig: m8027@abc.se

Jag träffas vanligtvis kvällstid på telefon
0512-92 211

Krister Ljungqvist

Senast ändrad 2003-09-06    

Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse