Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse

Audionen Nr 3, 2003
Redaktion, Styrelsen
Från redaktören
Från styrelsen
Möteskalender
Ulvenkatastrofen
Forum för samlare
Städning
Hört på museet
Svarta radion
Besökstatistik
Min supergroundplan
Söka i Radiomuseets samlingar
Trådradio
Stiftelsen
I Museibutiken
 
Andra nummer av Audionen
AUDIONEN Organ för
Radiohistoriska Föreningen i Västsverige
A Carlssons gata 2, 417 55 GÖTEBORG
Tel/fax +46-31 779 21 01
Postgiro:13 68 88-5 Bankgiro:5852-2244
e-post: radiomuseet@swipnet.se
radiomuseet.se
Redaktör: Krister Ljungqvist
Ansvarig utgivare: Henning Hellund

Kjell Markström Ordförande
031-45 16 65
kjell.l.markstrom@telia.se
Viktor Ohlsson Sekreterare
031-28 89 43
viktor.ohlsson@von.pp.se
Birger Andersson Ekonomiansvarig
031-54 77 12
birger_andersson@post.utfors.se
Börje Nilsson SM6MVV Ledamot
0300-165 18
borje.nilsson@kungsbacka.mail.telia.com
Bertil Sirenius Ledamot
031-26 68 48
Gösta Öborn Ledamot
031-61 28 34
gosta.oborn@stadsmuseum.goteborg.se
Representant för Göteborgs Stadsmuseum
Lars Kålland Ledamot
0300-137 90
sm6nm@telia.com Representant för SSA
Lars Öhberg Ledamot
031-49 45
lars.x.ohberg@telia.se
Representant för Telia Sonera AB
Revisorer:
Hans Ledin Revisor
0570-410 95
Anders Granhäll suppleant
031-47 29 79
anders.granhall@vtc.volvo.se
Valberedning:
Sören Engblom, sammankallande
031-26 39 84
soren.engblom@selic.se
Sven Persson
0300-770 60
sven.persson@kungsbacka.mail.telia.com

Senast ändrad 2003-09-06    

Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse