Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse

Audionen Nr 4, 2003
Redaktion, Styrelsen
Från redaktören
Från styrelsen
Stipendieutlysning
Besökstatistik
Möteskalender
Tysklandsresan
Ny gnistbok
Forum för samlare
Svarta radion i Kongo
Bilder i Audionen
RAF signalspaning
Stiftelsen
Radiomuseet
 
Andra nummer av Audionen

En ny gnistbok utkommen

Boken ”Sparks what´s going on?” har skrivits av två tyskar, Rolf Marschner/DL9CM, Sylvester Föcking/DH4PB, bägge f.d. sjötelegrafister samt en holländare, Hans Polak, som tidigare tjänstgjort på Scheveningen Radio/ PCH.

Boken är på 300 sidor, A5 format, och 64 radiokollegor i 20 länder har skrivit om händelser de upplevt, historier om radio o.dyl. Boken är på engelska och är delvis illustrerad. Exempel på titlar är ”Legendary Tugboat Captain Kalkman”, ”Radio Officer with a Service Bicycle”, ”Football on Ice”, ”Parrot Smuggle”, ”The good old Goldfranc”, ”SOS on dry land”, ”QRZ WCC” m.fl.

Två artiklar är skrivna av svenskar, ”Dramatic hours on the Atlantic” av Per-Olof Sahlén ex. SAG och Maritex samt ”Have you Summertime?” av Jan Höst. De allra flesta författarna är européer, många tyskar av naturliga skäl. Boken innehåller 290 titlar.

Boken har nyligen kommit ut och den första upplagan är slutsåld, men den andra upplagan (på 200 exemplar) är nu klar (2003-10-13). Undertecknad har ännu inte fått boken, endast information om upplägget.

Radiomuseet har för avsikt att köpa några exemplar, men enligt författarna är det billigaste sättet att få tillgång till boken, att var och en beställer den via nedanstående adresser och att den skickas i brev till respektive adress. Boken kostar då:

3,10 EURO shipping Europe/World
13,00 EURO book
0,60 EURO packing
—————————————
16,70 EURO summa

Kreditkort eller kontanter mottages ej, utan Bank-Account Information (IBAN Swift -Nr) bifogas med boken.

Skriv till: (brev)
Sylvester Foecking
Wormserstrasse 16
D-55276 OPPENHEIM
T Y S K L A N D
eller e-mail:foecking@main-rheiner.de

Läs också website: www.marinefunker.de

Lars Kålland
KUSTRADIO

Senast ändrad 2003-11-05    

Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse