Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse

Audionen Nr 4, 2007
Framsida
Radiomuseets resa till Berlin
Vårt forum
Nu kan också TV klippa i band
En gammal radiomiljö
 
endast för medlemmar
 
Andra nummer av Audionen

RADIOMUSEETS RESA till Berlin och IFA 2007

Gondolerna lägger ut i Lübbenau. Foto Leif Johnsson

Strax efter solens uppgång lördagen den 1 september samlades deltagarna i årets Berlinresa vid Världsarvet Grimeton för att med bekväm Ljungbybuss och med Morgan som chaufför börja färden söderöver via Helsingborg/Helsingör och Gedser/Rostock. Vi var denna gång femton deltagare, varav tre damer, som med 2 timmars intervall fick tillfälle att sträcka på benen i samband med färjeöverfarterna och proviantering i Rostock. Bussen hade plats för 24 personer och det fanns alltså reservutrymme för all den proviant och andra handelsvaror som enligt gammal vikingased tas hem vid besök söder om Östersjön. Efter en bekväm resa anlände vi till det utomordentliga och trivsamma Hotel Estrel vid 19.00- tiden.

Vårt excellenta hotel ESTRELL. Foto Leif Johnsson

Vår reseledare, Ingvar Lund, hade gjort klart för oss att vi skulle besöka IFA, Spreewald och en bunker och på en direkt fråga från orolig gammal projektledare hur detaljprogrammet såg ut, svarade Ingvar att demokratisk planering tillämpades. Det blev ett mycket bra program med många aktiviteter att välja på och givetvis kunde inte alla deltaga i alla aktiviteter, men samtliga var helnöjda med vad de fick uppleva under fyra intensiva dagar i Berlin. En seger för demokratin!

Här ett urval ur programmet: Königs Wusterhausen, IFA2007, Loppis, Lübbenau, Spreewald, Zossen, Bücherstadt Wünsdorf, Conrads, Technisches Museum, Kommunikationsmuseum, Hauptbahnhof/Lehrter Bahnhof, lunch i Reichtagsgebäude, VW på Friedrichsstrasse, SONY Center med avslutning på Lindenbräu och som avslutning proviantering i Rostock före hemresa. Allt utan stress och med trivsamt och givande tankeutbyte i Estrels lobby eller på någon trevlig restaurang.

I solnedgången, torsdagen den 6 september, återvände vi kl 19.30 till Grimeton. Ett stort tack till Ingvar och Lollo och eftersom IFA i fortsättningen kommer att arrangeras varje år, lär det säkert bli aktuellt med en större buss 2008.

Noteringar från några av besöksmålen.

I Königs Wusterhausen, söder om Berlin, startade 1920 de reguljära radiosändningarna i Tyskland. Stora delar av anläggningen demonterades av ryssarna efter andra världskriget, men en modell återger hur det ursprungligen såg ut. Nu är det ett museum, som öppnats sedan ägarbilden har klarnat.

Sprängda överjordiska delar av bunkern Zeppelin. Foto Lennart Engblom.

Lennart Engbloms bilder (se Radiomuseets hemsida) visar en del av samlingarna. Bland annat har Hörbys gamla mellanvågssändare fått en plats här.

IFA, Internationale Funkausstellung, har ändrat karaktär under senare år och begreppet Funk är inte lika framträdande som tidigare, även om radiotekniken fortfarande är basen. IFA har tagit över en hel del av teman som tidigare CeBIT ansvarade för, gränserna suddas ut mellan teknikområdena och utvecklingen går så snabbt att man har beslutat att IFA skall äga rum varje år i fortsättningen. Över 1200 utställare i 26 hallar och 225000 besökare indikerar att man är på rätt väg.

Lübbenau i Spreewald, ca en timmas bussresa från Berlin, var tisdagens första mål. Att vi hade kommit till en speciell del av Tyskland märktes inte minst på att alla skyltar hade text på två språk. Vi hade kommit till sorbernas land. Rent, snyggt och prydligt med många pensioner, som vittnade om att det var ett bra ställe att tillbringa sin semester på. Kan noteras på ”värt att besöka”-listan. Sorberna, ett västslaviskt folk i nuvarande östra Tyskland som under folkvandringstiden bosatte sig mellan Saale, Neisse och Erzgebirge. De har präglat den del av Tyskland som går under namnet Spreewald och som är föga känd. Vi besökte Lübbenau, som med sin hamn verkade vara en centralort för turismen på vattenvägarna.

Tisdagens andra mål var Zossen/Wünsdorf som under mer än ett sekel har varit militärens revir och som sedan 1945 har varit helt otillgängliga områden.

Murens fall 1989 och ryssarnas återtåg 1994 innebar att anläggningarna kunde ta emot besökare. 1998 började man med regelbundna, guidade turer genom Maybach I, som bestod av 12 st kraftigt armerade, bombsäkra byggnader, utgörande högkvarter för arméns överkommando, och bunkern Zeppelin, (Amt500), från vilken all kommunikation med telex, telefon och radio utgick under kriget. Sändarna var placerade i Königs Wusterhausen och Nauen. Planering och förberedelsearbete genomfördes 1937 och realprojekteringen genomfördes 1938—39. Provdriften i Zeppelin, (Amt500) började 24.5.1939 och 22.8.1939 överlämnades anläggningen. Vi hade nöjet att ha en mycket kunnig guide som under något mer än två timmar förde oss genom bunkerns alla gångar och utrymmen. En imponerande anläggning!

Booktowns har vi ett antal i Europa och Hayon- Wye i Wales var den första. Man bemödar sig om att avmilitarisera Wünsdorf med omgivningar och ett initiativ är bildandet av Bücherstadt Wünsdorf, med ett antal antikvariat av olika slag. Ursprungligen hade man ca 20 stycken, men antalet har reducerats. De som är intresserade av nutidshistoria och som framförallt strävar efter en mera nyanserad och korrekt återgivning av vad som har hänt i Europa under de senaste 80 åren, har i Wünsdorf rika källor att ösa ur.

Wünsdorf. Foto Leif Johnsson

Berlin Hauptbahnhof – Lehrter Bahnhof heter från och med den 26 maj 2006 endast Berlin Hauptbahnhof. Vid en omröstning, i tidig byggfas, röstade 70 % av berlinarna för att namnet skulle vara Lehrter Bahnhof och så fick den heta under byggtiden. Wikipedia har en bra beskrivning av historien från starten 1861. Om Zeppelin, (Amt500) var en mästarprestation på 1930-talet så är Berlin Hauptbahnhof en nutida mästarprestation och många av deltagarna ägnade ett antal timmar åt att studera byggnadsverket under onsdagen. Den borde vara ett naturligt mål för alla elever som studerar teknik i gymnasiet! Helst då under sakkunnig ledning för att komma underfund med alla finesser vid byggande och drift.

La grande finale på onsdagskvällen blev SONY Center med avslutningsmåltid på Lindenbräu. Missa inte deras hembryggda Weissbier som med sina spårelement lagrar och överför energi till kroppen och vars jäst ger hud och hår sin skönhet och dessutom är bra för naglarna. Så står det i deras matsedel på sju språk.

Studera Lennart Engbloms bildspel på vår hemsida radiomuseet.se.

Leif Johnsson