Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse

Audionen Nr 4, 2008
Framsida
Från gniststation till sattelit
Radiocentralen på Kungsgatan
Radiomuseets Berlinresa 2008
Arkiven berättar
Vårt forum
Från kalenderbitaren
Radio Sweden
 
endast för medlemmar
 
Andra nummer av Audionen

Radiomuseets Berlinresa 2008

Även i år blev det en resa till Berlin och den stora IFA-utställningen (IFA, Internationale Funk Ausstellung) med Ingvar Lund som reseledare. Mässan är numera årlig i stället för som tidigare vartannat år. Första IFA-mässan hölls på 20-talet. För att genomföra en sådan resa krävs ett omfattande planeringsarbete t ex bokning av hotell, buss med förare, kontakt med de som är intresserade av att vara med etc. Allt detta gör Ingvar Lund och det sedan flera år tillbaka. Stort tack Ingvar!

På årets resa deltog 14 resenärer och tiden för resan är alltid i slutet av augusti och i början av september och det är styrt av den vecka som IFAmässan pågår. De flesta resenärerna är på mässan åtminstone en dag och många är där två dagar. Att se allt och att förstå allt på en så stor mässa – ibland kallad Cirkus IFA - är omöjligt utan var och en måste koncentrera sig på det som är mest intressant för honom/henne.

Mässan besöktes i år av mer än 220000 personer, mässytan var 122000 kvadratmeter fördelat på 30 hallar, mer än 1200 utställare var där och störst och pampigast monter stod Sony för med

  
  Jan Jäderblom – en av resans deltagare – beundrar   utsikten från Funkturm, som ligger inom   utställningsområdet. Foto Kjell Markström.
6000 kvadratmeter. Men även Deutsche Telecom hade en mycket intressant monter som bl a anspelade på hur man kan använda nya Iphone-mobilen.

Om endast tre minnesvärda ting ska nämnas från mässbesöken så kan det vara 1) de nya oled-skärmarna för TV och mobiler som visades av flera japanska företag, 2) flera intressanta föredrag om hur DRM/DAB utvecklas i Tyskland och 3) hur mjukvaruutvecklare kommer med nya idéer t ex virtuella speglar och vägtrafikstyrning. För den som vill veta mer om mässan i lättsmält form rekommenderas en artikel i tidningen Ljud och Bild nr 10/2008.

Utöver besök på mässan gjordes mer eller mindre gemensamma besök i Berlins nya riksdagshus - en imponerande skapelse med mycket intressant information samlad under en enorm glaskupol, på en anläggning för lyft av fartyg mellan tyska floder, sorbernas unika vattenvägar sydost om Berlin samt i DDR-regeringens atombombsäkra bunker. I mer oorganiserad form gjordes dessutom besök på loppmarknader, museer och i en radioaffär som specialiserat sig på att reparera och sälja äldre unika radioapparater mm.


Schiffshebwerk. Kanalbåt med pråm. Foto Lennart Engblom.

Fartygslyftanordningar – Schiffshebeverkfinns det flera av i Tyskland och det är stora konstruktioner där fartygen går in i en bassäng som lyfts i sin helhet med både fartyg och vatten ett antal meter upp för att komma i nivå med annat vattendrag. På den plats vi besökte pågick förberedande arbete för ett nytt större ”lyftverk”.

DDR-bunkern som vi vandrade runt i ligger ca 30 km nordost om Berlin och var helt under jord i ett skogsområde. Mycket arbete hade lags ner på att dölja dess existens och det är enorma dimensioner på de betongväggar och tak som omger de centrala delar som skulle skyddas. Den blev klar i början på 80-talet och som vi vet upphörde DDR att existera några år senare. Allt i bunkern var nu i stort förfall och guiden sa att den skulle stängas för gott inom kort.

Leif Jonsson och Jan Jäderblom blir informerade av ägaren till radioaffären RADIO ART om olika tyska radioapparater från 30-talet. Foto Kjell Markström.

En butik som säljer äldre reparerade radioapparater – Radio Art i centrala Berlin - drivs av en mycket engagerad och sakkunnig person. I jämförelse med de priser han tillämpar på det han säljer synes Radiomuseets priser på sålda radioapparater vara lite av ”reafynd”. Förutom själva apparaterna har han en omfattande dokumentation över apparaterna och vad som hänt med radioindustrin både i Tyskland och i andra länder från 20-talet. Han säljer dessutom radiolitteratur. Ur radiomuseets synpunkt hade han ett Loewe – chassi som skulle göra det möjligt för oss att prova de unika multifunktionsrör som finns i lager. Priset för detta chassi uppgav han till strax under 3000 kr.

Berlinresorna - som blivit en tradition - återupprepas förhoppningsvis även 2009 och det som diskuteras just nu är att ha en lite annorlunda resrutt som gör ett besök i Penemünde möjligt. Några av oss har besökt Penemünde tidigare men där finns mycket att se så ett besök nr 2 gör inget. Jag föreslår nu att alla som är intresserade av att vara med på en ny Berlinresa under IFAveckan 2009 anmäler detta till Ingvar Lund – vi är många som hoppas att han ställer upp igen som reseledare - och kom gärna med förslag på besöksmål i norra Tyskland som inrymmas under resveckan.

/Kjell Markström