Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse

Läs medlemstidningen Audionen
Audionen på webben
Endast för medlemmar

Klicka på bokikonen för att läsa Audionen på webben. Den innehåller ett utdrag ur Audionen, som kan vara intressant för alla.

Medlemmar i Radiohistoriska Föreningen i Västsverige kan läsa/ladda ner hela Audionen i PDF-format via den interna medlemssidan. Lösenord för denna finns i Pappers-Audionen högst upp på sid 2 från och med nr 2 2008.


Sök i tidigare nummer av Audionen och hela webbsiten:


Alla nummer av Audionen från nr 1 år 2000

powered by FreeFind

Ur innehållet:

Den trådlösa telegrafens nytta
Så här skrev Svensk Sjöfarts Tidning den 27 mars 1913: ”Aktiebolaget Svenska Amerika-Mexicoliniens ångare ”Texas” , kapten Willquist, som den 6 dennes afgick från Stavanger med full last och 43 passagerare – däraf ett 30- tal tredjeklassare – destinerad till Newport News, har enligt ingångna trådlösa telegrafiska meddelanden under rådande svåra väderleksförhållanden fredagen den 22 dennes i Atlanten förlorat alla propellerbladen. Missödet inträffade på 49 gr. N, 34 gr. V.
Nr 2, 2012 Läs mer...

Tjerneld Radio
På nätet har jag hittat en uppgift om en Olof Tjerneld, född 1889 i Fiskvik, Bergsjö utanför Gävle. Han ska 1920 ha byggt traktens första radio tillsammans med en Olof Jonasson. Hur han sedan kom till Stockholm och om det faktiskt är samma person överhuvudtaget, har jag dock inte lyckats få fram några uppgifter om
Nr 2, 2012 Läs mer...

Minnesdagar för Titanics förlisning den 14 april 1912
Radiomuseet kommer att vara igång med amatörradiosignalen SK100MGY lördagen den 14 och söndagen den 15 april med anledning av att det är 100 år sedan Titanic förliste ute på Nordatlanten.
Nr 1, 2012 Läs mer...

Tefifon - en bandspelarteknik under 30 år
I denna tyska Kaiser radiogrammofon RM 5636 från 1959 har vår Tefifon monterats in. Det är kanske fler än jag, som aldrig hört talas om en Tefifon tidigare? Nu finns det tack vare Horst Vormbrock en fungerande Tefifon på Radiomuseet.
Nr 4, 2011 Läs mer...

Göteborg Radio 100 år
Söndagen den 18:e september 2011 var det 100 år sedan den första kustradiostationen på västkusten öppnade för “allmän korrespondens”. Den låg på vad som senare kom att kallas för “Gnistängen”, norr om Gnistängstunneln i Kungsten i Göteborg.
Nr 4, 2011 Läs mer...

Skantic Radio
Ja, det blir Skantic för hela slanten den här gången och Tjerneld får vänta till nästa Audionen. Företaget grundades som Skandinaviska Radio Aktiebolaget och kontoret och ”utställningen” hade adressen ”Hästskopalatset”, Regeringsgatan 45 i Stockholm. Grundare var såvitt jag förstår, sedermera företagets direktör, Leopold B Levine, men hur styrelsen såg ut eller vilka andra som bidrog med aktiekapital vet jag inget närmare om.
Nr 1, 2011 Läs mer...

Radio Sweden har slutat sina sändningar på kortvåg och mellanvåg.
Lördagen den 30/11-2010 avslutade Radio Sweden International sina sändningar över kort- och mellanvåg. Beslutet togs redan i början av mars och lyssnarna har fått ett halvårs respit att gå över till andra medier. Istället kommer Radio Sweden International (RSI) att koncentrera sina sändningar till internet och satellit. En över 70 år lång epok går därmed i graven.
Nr 4, 2010 Läs mer...

Radio Australia 70 År
På Radio Australias hemsida, “radioaustralia.net.au” kan du skriva några rader och tala om vad Radio Australia har betytt för dig. Jag gjorde ett litet försök och det får också illustrera hur vi DX-ares kontakter kan utvecklas och utveckla dig själv under många ömsesidiga år.
Nr 3, 2010 Läs mer...

Mobiltelefonen 50 år
Vi uppmärksammar att mobiltelefonen fyller 50 år. Det firas med en separatutställning på Radiomuseet. Den öppnades i samband med föreningens årsmöte.
Nr 2, 2010 Läs mer...

Miko radio AB
Nu ska det handla om en firma som är en verklig doldis i radiosammanhang och som visserligen sålde radio under eget märke också, men som framförallt var den anonyma tillverkaren bakom många andra firmors apparater.
Nr 1, 2010 Läs mer...

Det analoga mobiltelefonsystemet Comvik.
Comvik var en skapelse av Jan Stenbäck och var ett automatkopplat mobiltelefonsystem som konkurrerade med dåvarande televerkets mobiltelefonsystem NMT.
Nr 1, 2010 Läs mer...

Berlinresan 2009
Även i år – 2009 – blev det en resa till Berlin och den stora IFA-utställningen (IFA, Internationale Funk Ausstellung) med Ingvar Lund som reseledare.
Nr 4, 2009 Läs mer...

Radiotillverkare i Göteborg
Att Kungs var den enda radiotillverkaren i Göteborg som över tid blev något att räkna med kan vi nog alla vara överens om. Däremot fanns det en gång betydligt fler mer eller mindre kortlivade affärsrörelser och verkstäder i staden som på något sätt ägnat sig åt radio.
Nr 4, 2009 Läs mer...

RADIOHISTORISKA FÖRENINGENS 7:e ”GNISTTRÄFF”
Lördagen den 23 maj inbjöds telegrafister/ signalister till den 7:e ”Gnistträffen” som anordnats av Radiohistoriska Föreningen i Västsverige.
Nr 3, 2009 Läs mer...

Rapport från Gammelvala 2009
Vi, Lennart och Jeanette Nilsson, radiomuseets utsända utställningsstyrka, anlände till Brunskog på fredag eftermiddag med bilen proppfull av radioapparater, broschyrer, böcker, mätinstrument och verktyg
Nr 3, 2009 Läs mer...

Sveriges första riktiga radioauktion
Samma dag som föreningen hade sitt årsmöte – lördagen den 28:e mars – hölls en stor auktion enbart ägnad åt äldre radio och hemelektronik.
Nr 2, 2009 Läs mer...

BRÖDERNA ANDERSSONS VELOCIPED OCH RADIOFABRIK
Specialutställning på Radiomuseet 1/4 - 1/9 2009
Göteborgs första och enda radiofabrik fanns på Kungsgatan 18, mitt i Göteborgs centrum.
Nr 2, 2009 Läs mer...

Från gniststation till satellit
Vi har i ett antal artiklar fått följa radioutvecklingen till sjöss. Här är den sista och avslutande artikeln.
Nr 1, 2009 Läs mer...

Radiomuseets Berlinresa 2008
Även i år blev det en resa till Berlin och den stora IFA-utställningen (IFA, Internationale Funk Ausstellung) med Ingvar Lund som reseledare.
Nr 4, 2008 Läs mer...

Från gniststation till satellit
Den maritima radions utveckling i Sverige. Del 3
Kombination av huvudsändare, ST 300 och AKH-4, kom att användas långt in på 1950-talet och även i början av 1960-talet. Sändaren ST 300 hade då byggts om till kristallstyrning av frekvenserna.
Nr 4, 2008 Läs mer...

Gammelvala
För fjärde året var Radiomuseet med på Gammelvala i Brunskog.
Nr 3, 2008 Läs mer...

Från gniststation till satellit
Den maritima radions utveckling i Sverige. Del 2
I början av 1930-talet hade samtliga fartygsstationer, tillhörande svenska handelsflottan, rörmottagare. När det blev aktuellt även med sändningar på kortvåg kom det en mottagare som kunde användas för både långvåg och kortvåg, typ SRA, M 29.
Nr 3, 2008 Läs mer...

Radiomuseet på Nostalgimässan
Nostalgimässan i Eriksbergshallen den 6 april var välbesökt och ovanligt många besökare hittade till vårt rum på andra våningen. Vi visade radions utveckling från tidigt 1900-tal fram till ca 1960.
Nr 2, 2008 Läs mer...

Från gniststation till satellit
Den maritima radions utveckling i Sverige av Rolf Claesson. Del 1.
Nr 2, 2008 Läs mer...

LIVBÅTSSÄNDARE
Denna förvarades i en stor vattentät säck på bryggan. Det var meningen att den skulle medtagas i samband med att man lämnade fartyget vid förlisning.
Nr 1, 2008 Läs mer...

Från RADIO ANKARA till THE VOICE of TURKEY 1937-2007.
TRT, The Voice of Turkey Radio firade förra året 70 år. Utlandssändningar på arabiska började den 8 januari 1937 med ett tal av statsminister Ismet Inönu om Haytay – en provins nära syriska gränsen.
Nr 1, 2008 Läs mer...

RADIOMUSEETS RESA till Berlin och IFA 2007
Strax efter solens uppgång lördagen den 1 september samlades deltagarna i årets Berlinresa vid Världsarvet Grimeton för att med bekväm Ljungbybuss och med Morgan som chaufför börja färden söderöver via Helsingborg/Helsingör och Gedser/Rostock.
Nr 4, 2007 Läs mer...

OSTINDIEFARAREN PÅ RADIOMUSEET
Radiomuseet har förärats en modell av ostindiefararen ”Götheborg II” i storlek ca 250 cm x 200 cm,
Nr 3, 2007 Läs mer...

RADIOMUSEET PÅ GAMMELVALA
I år deltog Radiomuseet för tredje gången på Gammelvala i Brunskog, och vi hade denna gång fått en mycket bättre placering utmed ”huvudgatan”. Detta medförde en mycket större publiktillströmning än vad vi haft tidigare år.
Nr 3, 2007 Läs mer...

Radiohistoria
Beträffande Radiohistoria, kommer jag ihåg Kristallapparaten, enl. Lyckoslanten 1928, vars konstruktion funnits med i vår tidning.
Nr 2, 2007 Läs mer...

Hur man skapar sin egen gamla radiomiljö
eller vad man kan göra med gamla tomma radiolådor.
Ingemar Arvidsson berättade i förra numret vad han gjort av sin fars gamla radiolåda. Så då får väl också jag förtälja vad jag har åstadkommit i den vägen!
Nr 2, 2007 Läs mer...

En liten radiohistoria
Efter att flera gånger ha läst om att Audionen efterlyser material från gången radiotid har jag bestämt mig för att sätta ihop en liten berättelse om en gammal radio.
Nr 1, 2007 Läs mer...

Då rundradion var ny...
Så här kunde det nya mediet presenteras. - Ur en broschyr från Baltic Radio år 1926:
Nr 1, 2007 Läs mer...

Radiomuseet på Elextronix-mässan
Mässan Electronix Scandinavia hölls den 5-7 september i Göteborg. Radiomuseet deltog med en monter. Intresset bland besökarna var stort.
Nr 4, 2006 Läs mer...

För 50 år sedan
Kipp ur Radio och Television 1956.
Nr 4, 2006 Läs mer...

RESA RUNT VÄTTERN
Den 5:e maj företog Radiohistoriska Föreningen den nu årliga resan till radiohistoriskt intressanta platser.
Nr 3, 2006 Läs mer...

Radiomuseet på Gammelvala.
Även i år deltog Radiomuseet på Gammelvala i Brunskog, och lärda av föregående års misstag, hade vi med oss fungerande mätutrustning. I stort sett fick nog våra besökare en inblick i hur en radioverkstad från första hälften av förra seklet kunde ha sett ut.
Nr 3, 2006 Läs mer...

Tre dagar i Afrika
Onsdag 21 maj 1997. Jag befinner mig i Kisangani (f d Stanleyville), Zaire kontrakterad av UNHCR (FN:s flyktingkommission) för att installera radiokommunikationsutrustningar.
Nr 2, 2006 Läs mer...

AUDIONEN ett 100 årsjubileum.
Det är i år 100 år sedan audionen föddes. Men A.J.Fleming hann före med sitt ”oscillation valve” och G.Marconi, som ägde patentet på Flemings valve, startade processer för vilka det inte sattes slutgiltig punkt förrän 1943.
Nr 2, 2006 Läs mer...

Från gniststation till satellit – den maritima radions utveckling i Sverige
Redan vid 1900-talets början insåg man vikten av att ”Telegrafering utan tråd med elektromagnetiska vågor” även skulle ha stor betydelse för sjöfarten.
Nr 1, 2006 Läs mer...

Telegrafi, telegraf, Morse och de andra
Då man sitter vid radion och lyssnar, kan man inte annat än fascineras av de telegrafisignaler, som ännu kan höras på kortvågen, numera dock sällan utanför amatörbanden.
Nr 1, 2006 Läs mer...

KUNGSBACKA RADIO/ SAK
Många känner idag till VARBERG RADIO/ SAQ i Grimeton eller som den också kallas GRIMETON RADIO/SAQ och som sände på VLF 17,2 kHz.
Nr 4, 2005 Läs mer...

RADIOMUSEETS RESA TILL BERLIN 2005
Som brukligt på senare tid anordnade Radiomuseet en resa utomlands även i år. I år var det Berlin, för femte gången till Tyskland, med bland annat IFA, ”International Funk Ausstellung”, en enormt stor årligen återkommande mässa med allt, allt inom TV, radio, audio, video mm.
Nr 4, 2005 Läs mer...

Radioutställning från farfars tid i Tranemo
Farfars radio visades på Hembygdsparken i Tranemo en torsdagskväll i oktober mellan kl 17:00—21:00.
Nr 4, 2005 Läs mer...

RADIOMUSEUM PÅ ANDRA SIDAN KLOTET
Från Christchurch’s Radio Preservation Society i Nya Zeeland har vi fått dessa bilder.
Nr 3, 2005 Läs mer...

Ubåtssamband och dess bakgrund
Såväl den moderna ubåtstekniken som radiotekniken daterar sig till tiden strax före sekelskiftet 1900 och för båda har utvecklingen gått snabbt, särskilt under och efter andra världskriget.
Nr 3, 2005 Läs mer...

Radion flyttar in i datorn
DRM är en ny digital radiostandard för frekvenser under 30 MHz, tänkt att användas för rundradio på lång-, mellan- och kortvåg.
Nr 2, 2005 Läs mer...

GNISTTRÄFF” 2005
Radiohistoriska Föreningens 5:e ”Gnistträff” ägde rum lördagen den 16:e april 2005 i Radiomuseets lokaler på Hisingen.
Nr 2, 2005 Läs mer...

Radarn fyller 100 år
Bröderna Wilbur och Orville Wrights första lyckade kontrollerade motorflygning firades världen över på dess 100-årsdag 2003. Inte många uppmärksammade den unge tysken Christian Hülsmeyers och hans första radar då den fyllde 100 år 2004.
Nr 1, 2005 Läs mer...

STIFTELSEN FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING- INOM RADIO-OCH TELETEKNIKEN OCH DESS HISTORIA
utlyser härmed stipendium för ansökan
Nr 4, 2004 Läs mer...

RADIOMUSEETS RESA "I MARCONIS FOTSPÅR"
I början av september gjorde Radiomuseet en resa till Storbritannien för att bl.a. uppsöka platser där Guglielmo Marconi hade verkat.
Nr 4, 2004 Läs mer...

M/s Elmarens förlisning 1921.
Olyckan med Estonia som inträffade för tio år sedan, varvid 852 människor omkom, satte ljuset på behovet av goda kommunikationer mellan det nödställda fartyget och omvärlden.
Nr 4, 2004 Läs mer...

Renovering av en radioapparats yttre. Del 2, cellulosalack.
En fullständig lackering med cellulosalack går till så här: Den renslipade ytan strykes med (åtminstone) två tjocka lager lack.
Nr 4, 2004 Läs mer...

Har Du behov av lokal?
I museet finns Hugo Hammars sal (uppkallad efter Götaverkens grundare), lämplig till föreläsningar och sammankomster.
Nr 3, 2004 Läs mer...

FÖRENINGENS VÅRRESA
Tisdagen den 25:e maj var dagen för Radiohistoriska Föreningens vårresa 2004.
Nr 3, 2004 Läs mer...

FORUM FÖR SAMLARE
Gamla dokument och flatbäddsskanner.
....
Vad hände 1936?
Nr 3, 2004 Läs mer...

Renovering av en radioapparats yttre
Här följer således en introduktion i vad man bör tänka på då man ämnar renovera en gammal apparats yttre.
Nr 3, 2004 Läs mer...

En svensk utpost i Finland
Jakobstad blev först i Österbotten och med de första i Finland med en radiostation.
Nr 3, 2004 Läs mer...

JO NOG MINNS JAG RÅÖ!
På Ingemar Ahlenius’ fråga i ett tidigare nummer: ”Vem minns Råö?”, berättar Bo Stjernberg om sina upplevelser:
Nr 2, 2004 Läs mer...

Då radioröret blev högfrekvent
Det sägs att den första upptäckten av elektronemission i vakuum gjordes av Edison då han - av någon anledning - infogade en anod i en glödlampa.
Nr 2, 2004 Läs mer...

Svenskspråkiga utlandsstationer
Blev Du intresserad av de stationer vi presenterade i förra numret? Här följer en uppdaterad lista som gäller till den 31 oktober:
Nr 2, 2004 Läs mer...

Årsberättelse för verksamhetsåret 2003 för Radiohistoriska Föreningen i Västsverige
Förutom att vara en förening för att ta tillvara intresset för radioteknikens historia och utveckling, såväl tekniskt som kulturellt, har föreningens största samlande uppgift varit att driva Radiomuseet, på Anders Carlssons Gata 2, på Hisingen i Göteborg.
Nr 1, 2004 Läs mer...

VILL DU UT OCH RESA?
Inför kommande säsong planeras två resor i föreningens regi.
Nr 1, 2004 Läs mer...

Passa på medan de ännu finns kvar i etern!
Utländska radiostationer som sänder program på svenska blir färre och färre.
Nr 1, 2004 Läs mer...

Svarta Radion på Cypern.
Då Cypernbataljonen ställdes upp i april 1964 hade man i Stockholm gått ett steg längre än i Kongo och rekvirerat en sändare med drygt en kilowatts uteffekt, en ST-1200.
Nr 1, 2004 Läs mer...

En liten uppsats om trådradio.
Realskoletiden var en tid då intressen och inriktning prövades. Radio kom med bland intressena.
Nr 1, 2004 Läs mer...