"TELEGRAFISTTRÄFF"

 

Lördagen den 16:e april 2005 inbjudes alla radiotelegrafister/signalister till den 5:e "Gnistträffen" på Radiomuseet, Anders Carlssons gata 2, Göteborg (Lundby Strand/N. Älvstranden på Hisingen).

 

Radiomuseet öppet från kl 15:00

Välkomstdrink kl 17:00

Middag kl 18:00

Beräknad avslutning kl 23:00

 

Tyvärr har vi inte adresser till alla som ingår i "telegrafistkåren" utan vi ber Dig om hjälp med spridandet av information om denna träff. Alla, som varit/är radiotelegrafister/signalister, yrkesmässigt eller under militärtjänst, till sjöss, till lands eller i luften är välkomna, även om de inte fått någon inbjudan.

 

Anmälan sker genom insättande av kronor 300 på postgirokonto (plusgirokonto) 13 68 88 - 5 senast den 29:e mars 2005. Märk talongen "Gnistträff 2005".

 

Varmt välkomna!

 

 


Tillbaka till Medlem Hem