Till medlemssidan

GNISTTRÄFF

Lördagen den 12:e april 2003 inbjudes alla som har varit/är radiotelegrafister/signalister, yrkesmässigt eller under militärtjänst, till träff på Radiomuseet, Anders Carlssons gata 2, Göteborg (Lundby Strand/N. Älvstranden på Hisingen).

Radiomuseet öppet från kl 16:00
Välkomstdrink kl 19:00
Middag kl 19:30
Beräknad avslutning kl 23:00

Tyvärr har vi inte adresser till alla som ingår i "telegrafistkåren" utan vi ber Dig om hjälp med spridandet av information om denna träff. Alla som varit/är radiotelegrafister/signalister, yrkesmässigt eller under militärtjänst, till sjöss, till lands eller i luften är välkomna även om de inte fått någon inbjudan.

Anmälan sker genom insättande av kronor 300 på postgirokonto 13 6888 -5 senast den 21 mars 2003. Märk talongen "Gnistträff 2003".

Varmt välkomna!