Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse

Rapport från firandet av Sveriges Radio 75 år på Radiotorget den 13 och 14 oktober 2000

I samband med att Rundradion och Sveriges Radio firar sitt officiella 75-årsjubileum arrangerade Sveriges Radio, Göteborgs Stadsmuseum och Radiohistoriska föreningen, Frölunda stadsdelsförvaltning, Telia Mobile, Teracom, Business Region Göteborg, GöteborgsLokaler, Bostadsbolaget och Företagarföreningen Radiotorget firardagar på Radiotorget.

Den 13 oktober Radiomuseet simultansände Sveriges Radio Göteborg P4:s program från deras 75-årsjubileum. Den 14 sändes Sveriges Radio P4:s riksprogram "Ring så spelar vi". Programmen har sänts direkt från Radiotorget. Information från Radiomuseet har även sänts. Frekvensen var 1584 kHz (eller 1.584 Megahertz).

I de flesta butikernas skyltfönster hade Radiohistorikerna ställt ut radioapparater och skyltar med hänvisning till Radiomuseet. Många personer, de flesta från närliggande gator, hade tagit sig till Radiotorget. Vid Radiohistorikernas bord samlades mycket folk, för att bl a fråga om gamla radioapparater och för att lämna in såväl kristallmottagare som andra mottagare. De som lämnade en radioapparat deltog i Radio-lotteriet.

I Radiovandringen den 14 oktober mellan Radiotorget och Telia Mobile, Radiovägen, deltog ca 85 personer och 15 pristagare utsågs. Endast två personer hade svarat rätt på alla tretton frågorna varför även de med 12 rätt fick chans att vinna.

Här är frågorna på radiovandringen:

Fråga 1
Radiotorget och "radiogatorna" blev döpta till något med "radio" i samband med att en mellanvågsstation stod klar i området. När var mellanvågsstationen i området klar?

Fråga 2
Bildradio, eller som vi nu säger TV, kom till Sverige i slutet av 50-talet och i början av 60-talet. En stor idrottshändelse i Göteborg 1958 gjorde att TV-intresset var på topp. Vilken?

Fråga 3
Tekniken för radioutsändning utvecklas ständigt. Från gnistsändare, AM-sändare och nu FM-sändare. En ny teknik som förkortat skrivs DAB är nu under införande. Vad betyder DAB?

Fråga 4
Marconi var en italiensk tekniker och uppfinnare som fått äran av att i många sammanhang vara radions uppfinnare även om det givetvis är många som bidragit till att radion har utvecklats. När gjorde Marconi sina första försök i Italien?

Fråga 5
Gnistängstunneln och Gnistängen är kända namn för oss som bor i Göteborg. Men varifrån kommer detta namn?

Fråga 6
I Järnbrottsområdet finns många gator med koppling till radioröret. Radioröret var en förutsättning för radions utveckling och uppfanns 1906. Vad kallades röret i början?

Fråga 7
Sveriges Radio har inte alltid haft det namnet. Vad hette de vid starten på 20-talet?

Fråga 8
I Göteborg finns ett museum för radiointresserade. För att stödja detta museum finns en förening med mer än 700 medlemmar. Föreningens syfte, förutom att visa radioutvecklingen, är att inspirera dagens och morgondagens ungdomar att välja naturvetenskap och teknik som sitt yrke. Var ligger detta museum?

Fråga 9
Påannonser av radioprogram har tidigare åtföljts av paussignaler och (programmets)programbolagets huvudort. Under en period hade vi i Sverige alltid två svenska städer med i påannonsen, vilka?

Fråga 10
Vi har inte alltid haft flera radioprogram att välja mellan. Den tredje radiokanalen fick vi efter att fartyg ankrat på internationellt vatten på flera ställen runt Sverige och sände "ungdomlig" musik till svenska lyssnare. Snabbt fick vi alltså en ny radiokanal med mycket musik, P3, när var detta?

Fråga 11
Radioamatörerna har betytt mycket för radioutvecklingen. Genom föreningar är de fortsatt mycket aktiva i många sammanhang. För att vara registrerad radioamatör/sändaramatör/sändaramatör har man en anropssignal. Vilka är de första bokstäverna för den vanliga svenska amatören?

Fråga 12
I Sverige finns ett företag som distribuerar alla program som Sveriges Radio m fl sänder. Vad heter detta företag?

Fråga 13
Under åren 1951 till 1984 hade vi i Göteborg en mellanvågsstation i Järnbrott. Var låg den stationen som blev ersatt av Järnbrottssändaren?

Klicka här för att se de rätta svaren

Antal personer som svarat rätt på resp fråga fördelade sig som följer:

Fråga 1 - 53; fråga 2 - 79; fråga 3 - 80; fråga 4 - 54; fråga 5 - 65, fråga 6 - 24; fråga 7 - 65; fråga 8 - 73; fråga 9 - 81; fråga 10 - 68; fråga 11 - 44; fråga 12 - 76; fråga 13 - 35

På Telia Mobile fick deltagarna i Radiovandringen, och ytterligare ca 15 personer som inte deltagit i vandringen, tillfälle att beskåda utställningen "Från Marconi till …… Därefter kunde man styrka sig med kaffe och mycket uppskattad äpplekaka i ljusgården.

Firandet fortsätter på Stadsmuseet med utställningen Radio och diverse evenemang i samband därmed fr o m den 1 november t o m den 3 december 2000.


Senast ändrad 2000-10-31  

Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse