Besök på Onsala Rymdobservatorium i Råö 2005-09-22
 

Råöanläggningen ligger längst ut på...

Modell över området

Fästet till det äldre 25-meters tel...

Det nyare 20-metersteleskopet är in...

Här ser man sekundärspegeln inne i ...

Man mäter avståndet till andra ober...

I den gamla manöver anläggningen

har man nu en fin utställning om un...

och andra teleskop

Detta är tyvärr ingen flygbild utan...