Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse

Audionen Nr 4, 2005
Studiebesök på Chalmers
Mötets föredragshållare
Kungsbacka Radio/SAK
Två dagar i Afrika
Sändningschemat...
Radiomuseets resa till Berlin
Forum för samlare
Radioutställning från farfars tid
 
endast för medlemmar
 
Andra nummer av Audionen

KUNGSBACKA RADIO/ SAK

Många känner idag till VARBERG RADIO/ SAQ i Grimeton eller som den också kallas GRIMETON RADIO/SAQ och som sände på VLF 17,2 kHz.

Man vet också, att denna station användes för förbindelse med USA, bl.a. under Andra Världskriget och att den då var en mycket viktig länk för kontakten Europa-USA-Europa.

Vad man dock ofta glömmer är, att radiostationen i Grimeton endast var en tredjedel av radiosystemet för att erhålla fullständig förbindelse med USA. Grimeton innehöll, och innehåller, sändaren som sände telegrammen till USA.

I USA fanns då en mottagarstation i Riverhead på Long Island utanför New York där man tog emot sändningarna från Grimeton. Man hade en Beverage-antenn, 9 miles (14,4 km) lång som satt på stolpar 30 fot (10 meter) över marken.

Sändarstationen låg på Rocky Point, Long Island utanför New York. Det fanns två sändare, ”WQK” på 18,2 kHz och ”WSS” på 18,8 kHz.

Sändarstationen och mottagarstationen var medelst tråd förbundna med Radio Central i RCA´s byggnad, 64 Broad Street på Manhattan i New York. Där satt operatörerna och sände och tog emot telegrammen.


Stationsbyggnaden, i nyklassicistisk stil, som den ser ut idag.


Sverige-USA-förbindelsens samtliga beståndsdelar.

På liknade sätt var det svenska systemet uppgjort. Man hade sändarstation i Grimeton och mottagarstation i Kungsbacka och operatörerna satt i Kungl. Telegrafverkets byggnad vid Kaserntorget i Göteborg, kallad Radiocentralen.

Mottagarstationen låg på Kollavägen i Villastaden i Kungsbacka. Byggnaden uppfördes 1924 av samma arkitekt som byggde Grimeton, Carl Åkerblad och i nyklassicistisk stil. Stationen invigdes av kung Gustav V 1925 efter det att han invigt Grimeton Radio.

Från år 1930 fjärrmanövrerade man vissa mottagare och sändarna på Gnistängen vid Nya Varvet i Kungssten i Göteborg. Några sändare i Kungsbacka fanns aldrig. Radiostationen stängdes år 1948 och verksamheten flyttades till de nybyggda kustradiostationerna i Onsala och Vallda.

Byggnaden tjänstgjorde sedan fram till 1996 som Lantmäterikontoret. Sedan några år tillbaka innehåller den två vanliga lägenheter. Byggnaden är bevarandeskyddad med ”Q” i detaljplanen, vilket innebär, att utseendet på husets utsida inte får ändras.

Till radiostationen hörde en vågantenn, en s.k. Beverage-antenn. Den bestod av två koppartrådar uppsatta på 9 m höga stolpar längs en sträcka av 13,4 km, över Kungsbackaån och sydöster ut genom Hanhals och Fjärås socknar till Skärsjön på sydsidan av Lygnern.


Informationstavlan vid den gamla stationsbyggnaden.

En annan Beverage-antenn fanns senare i sydvästlig riktning från stationen och 7 km ut mot mitten av Onsala.

För kortvågsmottagningen, som tillkom 1930 fanns en del lokala antenner, bl.a. fanns två master på 30 meter.

Två stycken högselektiva långvågsmottagare RCA fanns för amerikatrafiken, konstruerade av Ernst Alexanderson. Frekvensområde 4000- 22000 m.

År 1938 flyttades mottagningen av amerikatrafiken till det nybyggda Enköping Radio. Radiocentralen flyttades till Stockholm.

2003 satte Kulturnämnden i Kungsbacka kommun upp en informationstavla vid sidan av byggnaden som förklarar vad den använts till. Av antennerna finns inga spår.

Lars Kålland

Senast ändrad 2005-11-09    

Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse