Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse

Audionen Nr 4, 2003
Redaktion, Styrelsen
Från redaktören
Från styrelsen
Stipendieutlysning
Besökstatistik
Möteskalender
Tysklandsresan
Ny gnistbok
Forum för samlare
Svarta radion i Kongo
Bilder i Audionen
RAF signalspaning
Stiftelsen
Radiomuseet
 
Andra nummer av Audionen

Från styrelsen...

Efter en skön sommar har nu verksamheten inom föreningen och museet övergått till en tid med mera påtagliga aktiviteter. En av dessa är det omfattande arbete som görs i föreningens lokaler för att möjliggöra fönsterbyte i hela den förhyrda lokalen. Byggnadsarbetarna kräver av naturliga skäl ett visst utrymme för att kunna göra sitt jobb och det medför stora omflyttningar av apparater, hyllor och annat som utgör ett hinder.

Dessutom måste apparaterna skyddas för damm och andra skador och när fönsterbytet väl är klart ska återflyttning ske. Och damm har de nog fått på sig trots alla försök att skydda mot detta. En liten grupp med Leif Johnsson och Birger Andersson i spetsen har haft en väl fungerande kontakt med fastighetsägaren och hans entreprenörer vilket är nog så viktigt i projekt som detta – det påverkar ju det mesta av museets löpande verksamhet.

Även höstens första medlemsmöte har avhållits och det skedde den 13 september – en solig och varm lördag. Antalet besökande medlemmar var inte alltför många. En diskussion uppstod om medlemsmötena avhålls på rätt tid och dag. Lördagar klockan 12 kan nog starkt ifrågasättas om det är rätt val. Förslag som framfördes var lördagar kl 15, söndagar kl 12, vardagskvällar kl 18. Man kan utan vidare konstatera att vilken tid man än föreslår så är det alltid lite för och emot och vad man helst föredrar själv beror ju givetvis på den situation man har att hantera, t ex tidskollision med annat arbete, resor till mötena och andra familjemedlemmars rättmätiga krav på att man ska ställa upp även hemmavid.

Medlemsmötena är viktiga för en förening och styrelsen har ju i uppdrag av medlemmarna att leda föreningens verksamhet och därför är medlemmarnas synpunkter av största vikt hur och när de än framförs. Till varje medlemsmöte läggs det också ner en hel del arbete på att få en för medlemmarna intressant föredragshållare. Alltså är det ett av föreningens mål att mötena ska vara välbesökta och därför vill styrelsen ha medlemmarnas synpunkter på vad en bra mötestid är. Är det som nu kl 12 på lördagar, är det kl 15 på lördag eller vad är bäst för att så många som möjligt ska kunna närvara? Hör av er på email eller skicka ett kort om vad som är bästa tid för dig. Vi kan ändra tiden - bara vi vet till vad!

I föreningens verksamhetsmål står att studieresor ska anordnas till intressant objekt som är i linje med vad föreningen sysslar med. Därför anordnades för fjärde gången en resa till Berlin och andra radiointressanta platser i Tyskland. Om denna resa finns på annat ställe i denna tidning en redogörelse av Lars Kålland för vad som sågs och upplevdes. Reseledare för resan var Ingvar Lund och det gjorde han på ett föredömligt sätt trots att han fick lite kort planeringstid.

Under resan diskuterades om inte även England borde besökas med tanke på allt radiohistoriskt som finns där från bl a Marconis dagar. Lars Kålland har besökt många av dessa ”radioplatser” och har tagit på sig att ta fram ett förslag till resplan för nästa höst. Styrelsen är även här mycket intresserad av att få synpunkter på detta och en tidig – icke bindande – intresseanmälan om deltagande. Resans varaktighet blir väl en dryg vecka. Diskutera gärna mer med Lars Kålland och påverka planeringen!

Ett mycket intressant arbete utförs vid Linköpings Universitet och det är inskanning av böcker och tidningar. Bland annat inskannas nu tidningen Radioamatören från 1924 nr 1 och 2. Gå in på www.lysator.liu.se/radioama/ och se närmare på detta! De som gör detta arbete - projektRuneberg - vill ha medverkan av kunniga inom olika områden för faktagranskning av det som inskannats. På web-sidan finns mer information om projektet och hur man kan medverka.

Slutligen lite reklam för föredraget vid nästa medlemsmöte. Mats-Ove Jakobsson från Teracom kommer att berätta mer om övergången till digitala TV-kanaler. De analoga kanalerna ska ju släckas ner i februari 2008 och innan dess ska vi konsumenter ha löst vårt lilla problem på något sätt. Mats kommer att berätta om beslut som tagits eller ska tas av riksdag, regering, SVT, Teracom och många andra i branschen. Den teknik som de nya digitala kanalerna bygger på, ska vi återkomma till i ett senare föredrag.

Kjell Markström

Senast ändrad 2003-11-05    

Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse