Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse

Audionen Nr 4, 2003
Redaktion, Styrelsen
Från redaktören
Från styrelsen
Stipendieutlysning
Besökstatistik
Möteskalender
Tysklandsresan
Ny gnistbok
Forum för samlare
Svarta radion i Kongo
Bilder i Audionen
RAF signalspaning
Stiftelsen
Radiomuseet
 
Andra nummer av Audionen

Från redaktören...

AUDIONEN skall kunna användas som forum för medlemmarna och lämna aktuell information från styrelse och grupper till övriga medlemmar.

AUDIONEN skall också behandla RADIOHISTORIA.

Flera medlemmar har hörsammat min uppmaning att bidraga med egna minnen, forskning mm, som kan intressera oss radiohistoriker. Tack till dessa. Och plats finns för fler!

Den tekniska aspekten av radiohistorien har hittills dominerat, möjligtvis beroende på att de flesta av oss är tekniker och kanske vill ha det så, men inslag om radions historia ur andra vinklar borde också ha sin plats i AUDIONEN. Även lättare berättelser, anekdoter etc. med radioanknytning bör kunna finnas med då och då. Har Du något att berätta, hör av Dig!

Jag vill så upprepa min maning, att leta efter bilder av slaget ”Gamla Radiomiljöer”. Vi lider svår brist på sådana. Artikeln i detta nummer, om elektronisk bildbehandling kanske kan locka någon att ta fram sina gamla bilder och göra ett försök.

Vi i redaktionen vill också höra våra läsares synpunkter och önskemå.

Skriv till Radiomuseet,
Märk kuvertet ”Audionen”
eller e-post till mig: m8027@abc.se
Jag träffas vanligtvis kvällstid på telefon
0512-92211

Krister Ljungqvist

RADIOMUSEET ÄR ÖPPET
Alla dagar 12 - 15
Storhelger undantagna

MEDLEMSAVGIFT I FÖRENINGEN
150 kr per år

Senast ändrad 2003-11-05    

Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse