Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse

Audionen Nr 2, 2001
Redaktion, styrelsen
Museets öppettidet
Ordförandens spalt
Medlemsvärvartävlingen
En sista uppmaning
Bokslut år 2000
Maritex upphört
Aktiva medlemmar
Områdesansvariga
Aktiviteter
Intressanta Radioplaner i Cornwall...
Helgvakter
Jag har varit på museum
Radioresa till Tyskland
En gammal radiomiljö
4-rörsmottagare med skärmgallerrör
Apparatförsäljning
Om Jan Brogrens material
Washingtonkonferensen 1927
"Ultramottagaren" Särmark S9
Radiorör till salu
 
Andra nummer av Audionen
MARITEX UPPHÖRT

Den 31 december 2000 upphörde MARITEX. Detta uppmärksammades 2001-01-25 med en samling på Telia Mobile i Va Frölunda, där de som haft anknytning till MARITEX var inbjudna. MARITEX-systemet framtogs helt av dåvarande Televerket Radio´s egna tekniker.

Telexförbindelse med prov på M/S Kungsholm redan 1964 med ytterligare prov på M/S Sea Sovereign år 1969 och MARITEX togs i kommersiellt bruk 1972-06-01. Man trodde då att det skulle komma att finnas i 10 år, men det blev i stället ca 30 år.

MARITEX-systemet blev internationellt uppmärksammat och hade som mest 2.800 fartyg som kunder. 1983 blev systemet nordiskt.

Ekonomiskt har MARITEX varit en god investering för Televerket Radio med intäkter på över 400 miljoner kronor under dessa 30-talet år som systemet har varit igång och med mycket god lönsamhet, då det krävde mycket lite personal.

Det var också det sista trafikslaget av Göteborg Kustradios/SAG tjänster som nu slutgiltligen upphörde.

Sedan 1995 har MARITEX drivits av Mobila Satellittjänster inom Telia Mobile.

Inmarsat har under många år varit avdelningens kärnverksamhet och MARITEX har under de senaste åren haft en mindre betydelse för den totala verksamheten.

Lars Kålland
KUSTRADIO

Senast ändrad 2000-05-27    

Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse