Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse

Audionen Nr 2, 2001
Redaktion, styrelsen
Museets öppettidet
Ordförandens spalt
Medlemsvärvartävlingen
En sista uppmaning
Bokslut år 2000
Maritex upphört
Aktiva medlemmar
Områdesansvariga
Aktiviteter
Intressanta Radioplaner i Cornwall...
Helgvakter
Jag har varit på museum
Radioresa till Tyskland
En gammal radiomiljö
4-rörsmottagare med skärmgallerrör
Apparatförsäljning
Om Jan Brogrens material
Washingtonkonferensen 1927
"Ultramottagaren" Särmark S9
Radiorör till salu
 
Andra nummer av Audionen
OMRÅDESANSVARIGA

Amatörradio:   Kenneth Wikberg 031-548121
Audio:      Vakant
Bibliotek:    Nils Pihlgren        biträdd av Henning Hellund
Bilradio:    Ingvar Lund 0346-31035
Datagrupp:    Bo Hellqvist 031-266118   biträdd av Viktor Ohlsson och Sören Englund
DX-ing:     Krister Eriksson 031-571076
Fartygsradio:  Evert Olofsson 031-970397
Instrument:   Åke Jansson 031-298904   biträdd av Ingvar Lund och Nils Holmgren
Internet:    Inger Andersson 031-255251 biträdd av Viktor Ohlsson och Krister Eriksson.
Komponenter:   Åke Jansson 031-298904
Kustradio:    Lars Kålland 0300-13790
Landmobil radio: Alf Urbath 031-897717    biträdd av Ingvar Lund
Militärradio:  Ingvar Lund 0346-31035
Radiolänk:    Åke Skoog 031-443782
Radiostudio:   Robert Hassel 031-227420
Rundradio:    Vakant
Television:   Göran Jonsson 031-247473
Verkstad:    Sören Engblom 031-263984  biträdd av Bengt Johannesson 031-255892

Audionen:    Redaktionsgruppen för Audionen är just i dagarna under utformning. För närvarande:
         Krister Ljungqvist 0512-92211 Chefsredaktör
         Henning Hellund 0303-771491 Redaktör
         Viktor Ohlsson 031-288943 Styrelsens representant och redaktör för webbupplagan.Senast ändrad 2000-05-27    

Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse